CÔNG TY TNHH BAO BÌ THANH PHÁT
   
  CTY TNHH THANH PHÁT
  Liên hệ
      
           CTY TNHH THANH PHÁT
Địa chỉ       : 36/16 Tân Bình,Dĩ An ,Bình Dương
Tel             : 0650.3738233  - 6284335
Fax            : 0650.3738234
E-mail        :ctythanhphat.bdg@vnn.vn
                  :ctythanhphat.bdg@gmail.com
Skype        :ctythanhphat.bdg

 
  Bản quyền © 2007 CÔNG TY TNHH THANH PHÁT Tel :+84.0650.3738233 Fax:+84.0650.3738234 E-mail:ctythanhphat.bdg@vnn.vn  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=